Szállítás és fizetésGaranciaGYIKÜgyfélszolgálat
Bezárás

Garancia

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS - Törvény által előírt garanciális feltételek

Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:

A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)

Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:

  • A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
  • A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
  • A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).
  • A 10.000 forintot el nem érő árú fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.
  • kivételt képeznek azok a termékek amikre + 1 év kötelező jótállás biztosítása kötelező a trv.-i rendelkezés alapján. Ezen termékek esetén ennyivel nő a jótállási idő.

Webshopunk a fentiek ellenére a 10.000 Ft eladási ár alatti termékekre is 6 hónap jótállást vállal! Ennek feltételei megegyeznek a törvényileg előírt jótállás feltételeivel!

A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein!

A pontos jótállási idő a jótállási jegyen található meg.

Értékhatártól függetlenül 2 év szavatosság vonatkozik minden termékünkre.

Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

A termékek szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!

A termékek szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő balesetekért önállóan a termék használója polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős.

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.

Egyes termékek esetén (ideértve elsősorban a porcelán, az üveg és a fa anyagú edényeket és evőeszközöket) a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű (legfeljebb 2% - 3% közötti), gyártástechnológiából adódó méretbeli-tűréshatárbeli eltérések nem jelentik a termék hibás teljesítését.

Amennyiben a termék a szervíznek javításra lett átadva, de szakértői megállapításra került, hogy garanciális keretek között nem javítható, és a vásárlónak már időbeli hatályát vesztette az elállási joga, el kell szállítsa a terméket. A vásárlónak a közlésétől számítva 3 munkanap után, raktározási díjat számol fel, aminek a mértéke napi 300,- Ft + ÁFA.

ELÁLLÁSI JOG

Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés átvételét követően, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) irjnekunk@irjnekunk.hu címre küldött email nyilatkozattal (nincs formai kötöttség), telefonon szóbeli közléssel vagy postai úton küldött nyilatkozattal (nincs formai kötöttség) történő indoklás nélkül állhat el.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. (Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

14+14 Napos Elállás

A törvényileg meghatározott elállási idő a termék átvételétől számított 14 nap, mi ezt a lehetőséget bővítjük ki újabb 14 nappal, így 28 nap áll rendelkezésre az elállás érvényesítésére.

Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés átvételét követően, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) irjnekunk@irjnekunk.hu címre küldött email nyilatkozattal (nincs formai kötöttség), telefonon szóbeli közléssel vagy postai úton küldött nyilatkozattal (nincs formai kötöttség) történő indoklás nélkül állhat el.

HÁZTÓL HÁZIG GARANCIA - Törvény által eltérő, általunk biztosított garanciális feltételek

Amennyiben a termék mellé "Háztól házig garancia" lett vásárolva, annak az indulási ideje a termék szavatossági idejének a lejáratával kezdődik, és addig az időtartamig tart, ahány évet vásárolt hozzá a megrendelő. Ezen időtartamig bejelentett és ténylegesen hibás termék oda-vissza szállítását a cégünk végzi. Ezen szolgáltatás nem vonatkozik az elállási jogra.

Amennyiben a termékről a szerviz jegyzőkönyvvel együtt megállapítja, hogy a termék hibátlan vagy visszahozatalt követően akar a vásárló az elállási jogával élni, úgy az elhozatal és visszaszállítás költségét a vásárlót terheli.

Amennyiben a termék hibás 110%-ban térítjük vissza a vételárát, vagy pedig a termék árának 10 %-ával megegyező levásárolható összeget biztosítunk

FIGYELEM!

Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

A 45/2014-es (II.26.) korm. Rendelet 29.§ e) pont alapján tájékoztatjuk, hogy egészségvédelmi okokból a fehérneműket, zoknit, harisnyát, tapaszokat és egészségügyi cikkeket tartalmazó csomagok esetén ha a csomag megbontásra került az elállási jog nem érvényesíthető!

Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.

Elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

Elállás esetén a Vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költségek viselését.

VISSZAVÉTEL

A Vállalkozás felhívja arra a fogyasztók figyelmét, hogy túlhasznált, értékesítésre nem alkalmas terméktől való elállás esetén nem téríti vissza a teljes vételárat. A termék átvételét követő 14 (+14) nap arra is szolgál, hogy a fogyasztó rendeltetésszerű használat keretein belül győződhessen meg a termékről, annak működéséről. Ha ezen idő alatt a terméket „túlhasználják" (pl. fúrógép, széttaposott lábbeli), a vállalkozás hivatkozhat arra, hogy túlhasználat miatt nem téríti vissza a teljes vételárat, azonban nem kötheti ki, hogy „Érdemben nem érvényesíthető elállási jog”.

A fogyasztó azokban az esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát, melyeknél azt a Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja.

Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Kereskedő a visszaszállítását belföldön vállalja (Korm.r.24.

Amennyiben a termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.

DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

Az elállás bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra, vagy pedig az eredeti fizetési móddal megegyező módon.

További részletes tájékoztatást a vásárlást követően emailben kapott tájékoztatóban, a vásárlást követő "Ügyintézői" oldalon vagy pedig az ÁSZF-ben olvashat.

Szeretnél olcsóbban vásárolni?

Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből a leárazásokról!